» Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

Nasze drogowskazy:
„Dziecko akceptowane uczy się wiary w siebie.
Dziecko chwalone – uczy się wdzięczności.
Dziecko otoczone wyrozumiałością -uczy się cierpliwości.
Dziecko otoczone aprobatą- uczy się lubić siebie.
Dziecko darzone uznaniem-uczy się , że dobrze mieć cel.
Dziecko żyjące w otoczeniu , które potrafi się dzielić- uczy się hojności.
Dziecko traktowane uczciwie- uczy się prawdy i sprawiedliwości.
Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa- uczy się ufności.
Dziecko otoczone przyjaźnią -uczy się radości życia.”
Dorothy Law Nolte
za : Dryden G., Vos J. „ Rewolucja w uczeniu”

Posag życiowy dziecka – WARTOŚCI, NORMY, UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE.
Pragniemy by nasi wychowankowie posiadali wartości, normy i umiejętności społeczne, które pozwolą im bezkolizyjnie iść przez życie, by potrafili traktować trudności lub niepowodzenia jako zadania do wykonania, by czuli się szczęśliwi i byli przyjaznymi partnerami dla swego otoczenia.

„ Wychowanie bez granic i reguł przypomina ruch pojazdów po ulicach przy skasowanych znakach drogowych. Nieuniknioną konsekwencją będą kolizje, katastrofy, wypadki”.
J Sakowska „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Idee pracy w naszym żłobku zawieramy w kilku hasłach:
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
głód ruchu dzieci w wieku żłobkowym – potrzeba aktywności fizycznej jest jedną
z dominujących potrzeb w tym wieku, w żłobku stwarzamy warunki aby była zaspokojona podczas różnorodnych zajęć prowadzonych w salach, w parku, na placu zabaw;
aktywność fizyczna dzieci w wieku żłobkowym jest niezbędnym warunkiem stymulującym wszechstronny rozwój dziecka.

Dostarczając dzieciom różnorodnych doświadczeń podczas zajęć ruchowych dbamy by poznawały one swoje możliwości
i pragnęły same eksplorować otoczenie, poznawać świat;
– zbyt mało czasu na świeżym powietrzu, brak życia podwórkowego to znak czasów.

W codziennym planie dnia, jeśli tylko pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z zajęć na świeżym powietrzu bawiąc się z rówieśnikami na placu zabaw, w parku na spacerach.

Ćwiczymy ciało i mózg – w naszym przedszkolu przykładamy dużą wagę do stwarzania dzieciom warunków sprzyjających indywidualnemu i wszechstronnemu rozwojowi zarówno w sferze rozwoju umysłowego jak i fizycznego. W naszej ofercie zajęć znajdują się:
– różnorodna oferta zajęć dodatkowych
– zabawy matematyczne
– zabawy badawcze
– zajęcia ruchowe
– uczenie się poprzez stawianie zadań do wykonania
– uczenie się poprzez doświadczanie świata
– kształtowanie otwartości w myśleniu, oswajanie dzieci z nowoczesnymi technikami multimedialnymi- tablica interaktywna, dochodzenie do rozwiązań problemu różnymi drogami, rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.

Bezpieczny żłobkowicz – bezpieczeństwo dzieci to nasz priorytet, dbamy
o bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw i ich pobytu w żłobku. Zależy nam by nie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Jednakowo ważne jest dla nas bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci.

Samodzielny, zaradny żłobkowicz – zdobywanie coraz większej samodzielności w codziennych czynnościach oraz w myśleniu i działaniu praktycznym, to oznaka postępującego rozwoju dziecka. Kładziemy nacisk na kształtowanie u dzieci samodzielności w czynnościach samoobsługowych stosownie do wieku i indywidualnych możliwości dzieci. Zachęcamy dzieci do samodzielnego eksplorowania otoczenia i poznawania go poprzez osobiste doświadczanie, chwalimy je za przejawianą ciekawość świata i samodzielność w jego poznawaniu. W żłobku uczymy się przez zabawę!

Zabawa to podstawowa forma aktywności dziecka w wieku żłobkowym. Każda nowa umiejętność, poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń odbywa się poprzez odpowiednio zaplanowaną i zorganizowaną zabawę. Aby zapewnić jednolitość i skuteczność pracy wychowawczej akcentujemy i respektujemy zasadę, że to głównie Rodzice wychowują dzieci, a żłobek wspomaga Rodziców w wychowaniu.
W celu wzmocnienia skuteczności oddziaływań wychowawczych konieczna jest współpraca Rodziców z kadrą.

Kadra żłobkowa – młoda, dynamiczna i stale doskonaląca się i ucząca, kreatywna, otwarta na ludzi i świat. Nauczyciel jest przyjacielem dziecka, dziecko jest podmiotem oddziaływań nauczyciela. Niezwykle ważnym obszarem pracy nauczyciela jest otwartość w komunikacji z dziećmi, Rodzicami i innymi nauczycielami.

My – staramy się zapewnić jak najlepsze wychowanie, opiekę i edukację dbając jednocześnie by dzieci przeżywały w naszej placówce szczęśliwe dzieciństwo.