» Oferta

OFERTA

Żłobek Bayerek posiada zróżnicowany program dydaktyczno- wychowawczy. Prowadzone zajęcia są dostosowane do potrzeb oraz możliwości rozwojowych dzieci. Zajęcia ogólnorozwojowe wspomagają prawidłowy rozwój dziecka oraz prowadzone są w przyjaznej atmosferze, w formie zabaw. Zajęcia edukacyjne to nie jedyna forma aktywności dla naszych dzieci, w ciągu dnia najmłodsi wychodzą na spacery, które pozwalają poznawać otaczający ich świat.

Zabawy muzyczno-ruchowe Klanza

Muzyka i ruch odgrywają w życiu małego dziecka kluczową rolę, ponieważ odczuwa ono potrzebę
ruchu, zabawy oraz kontaktu z taką formą zabawy. Zajęcia te wpływają nie tylko na rozwój zdolności muzycznych ale na ogólny rozwój dziecka. Dzięki zajęciom ruchowym rozwijają się procesy poznawcze, czyli spostrzeganie, wyobrażenie i myślenie. Dzieci wyrabiają zdolność koncentracji uwagi, orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni oraz pamięć. Zabawy muzyczno-ruchowe wpływają na prawidłową koordynację ruchową dziecka. Podczas tych zabaw dzieci uczą się współdziałania w grupie oraz podporządkowania się panującym zasadom. Muzyka ma wspaniałe działanie terapeutyczne- łagodzi i niweluje wszelkie napięcia emocjonalne. Zabawy z użyciem chusty animacyjnej Klanza – ogromna wielobarwna chusta służąca do podrzucania, chwytania przez dzieci, turlania się, tańczenia, chowania się. Chusta ułatwia wzajemne poznanie I integrację grupy, rozwija wyobraźnię, pomaga ćwiczyć refleks, sprawność manualną, poczucie rytmu I wywołuje dobry nastrój.

Zabawy paluszkowe – motoryka mała

Zabawy polegające na wskazywaniu, liczeniu, dotyku przy wypowiadanych rymowankach I wierszykach. Rozwijanie współpracy obu rąk, ćwiczenie zapamiętywania, wsparcie rozwoju mowy, wzmacnianie pozytywnych emocji.

Kuchcikowo

Zajęcia te sprawiają Naszym milusińskim radość, ponieważ podczas tych zajęć dzieci mają możliwość przygotowania różnych posiłków z pomocą nauczyciela, przy okazji przyswajając wiedzę na temat danego produktu, smaku oraz zapachu. Podczas zajęć z Kuchcikowa dzieci dowiadują się jak ważne w życiu jest prawidłowe odżywianie się. Przygotowywanie posiłków wywołuje radość I zaciekawienie małych pociech oraz zadowolenie podczas wspólnego konsumowania posiłków.

Mali Odkrywcy

Program zajęć doświadczalnych “Mali Odkrywcy” polega na wdrożeniu naszych wychowanków do odważnego podejmowania działań mających na celu rozwijanie w nich twórczej, kreatywnej oraz badawczej postawy. Zajęcia te odbywają się w formie eksperymentów oraz doświadczeń. Mają one na celu poszerzanie ich zainteresowań, wyjaśnianie zasad rządzących światem tak, aby potrafiły w nim samodzielnie działać.

Smyko – multisensoryka

Zajęcia stymulujące zmysły w oparciu o założenia teorii integracji sensorycznej. Mają na celu wspieranie rozwoju maluszków poprzez słuchanie, śpiewanie, masowanie oraz dotykanie różnych faktur, malowanie, paćkanie się, ściskanie I zagniatanie, smakowanie I doświadczanie czyli poznawanie świata w swobodny wielozmysłowy sposób.
Rozwijanie zmysłu dotyku, czy wzroku to bardzo ważny element prawidłowego rozwoju mózgu dziecka oraz jego układu nerwowego. Dlatego nasz żłobek oferuje zabawy sensoryczne, dzięki którym dziecko poznaje świat przez zmysły, uczy się, a jednocześnie czerpie z tego masę radości. Te zabawy pozwalają na poznawanie własnych zmysłów od najmłodszych lat Podczas tych zajęć dzieci pobudzają wszystkie zmysły tak, aby mogły odczuć na własnej skórze ich oddziaływanie.

Taneczne maluszki

Rozwijanie podstawowych umiejętności tanecznych, takich jak koordynacja, pewność siebie I poczucie rytmu. Używamy wielu kolorowych I ciekawych rekwizytów, instrumentów przy muzyce dostosowanej do wieku I upodobań dzieci.