» Nasze Metody

NASZE METODY

Muzykoterapia

Umiejętnie dobrana muzyka „wycisza” nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne, a tym samym powoduje odprężenie psychiczne i fizyczne, obniża lęk, agresję pozwalając przywrócić dziecku wewnętrzną równowagę.

Pedagogika zabawy

Ideą przewodnią jest wiara w człowieka i jego potencjalne możliwości. Pedagogika zabawy to działania dające grupie możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wieki umiejętności. Dlatego niezbędna jest współpraca wychowawcy i wychowanka.

Choreoterapia/terapia tańcem

Metoda wykorzystująca taniec i ćwiczenia muzyczno-ruchowe, poprawia nastrój, redukuje stres, dodaje pewności siebie, nawiązywanie kontaktu ze samym sobą i z grupą. Odreagowanie napięć, stresu, negatywnych emocji, wyrażanie uczuć rozładowanie trudnych niezwerbalizowanych emocji.